คุณต้องการให้ ทต.หัวดง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ถนน ( 1 )
50.00%
ไฟฟ้าสาธารณะ ( 0 )
0.00%
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ( 0 )
0.00%
การสื่อสารภายในตำบล ( 1 )
50.00%
ด้านการจัดการศึกษา ( 0 )
0.00%