หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 
 
 


นางวันเพ็ญ พิมลบุตร
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
รก.ปลัดเทศบาลตำบลหัวดง
 
 


นางวันเพ็ญ พิมลบุตร
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นายมนตรี เทียบรัตน์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
ธารณภัยชำนาญงาน


นางรุจิรา ทิมเทศ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางวาสนา ต้นจันทร์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ชำนาญการ


นางสาวสุมิตรา คุ้มแก้ว
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางเนรัญชลา โชคศรัณทิพย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ


นางสาวขวัญหทัย สบายฤทัย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลหัวดง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66170
โทรศัพท์ : 056-697-306 โทรสาร : 056-697-306
จำนวนผู้เข้าชม 821,141 เริ่มนับ 7 ก.ย. 2561
จัดทำโดย : NAXsolution.com