หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางวันเพ็ญ พิมลบตร
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
รก.ปลัดเทศบาลตำบลหัวดง
โทร : 081-7855311
 
หัวหน้าส่วนราชการ