หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 
 
 
 
ประชาชนในเขตเทศบาล โดยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ในชุมชนมีการทำการเกษตรและค้าขายเป็นส่วนใหญ่ ใช้ชีวิตแบบพอเพียงพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
 
   

วัดเขาพระ

วัดศรีมงคล
 
   

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวดง

โรงเรียนบ้านหัวดง

โรงเรียนวัดเขาพระ

โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ
 
   

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวดง
 
   

งานประเพณีปิดทองไหว้พระแข่งขันเรือยาว

ประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนจำนำพรรษา

งานสงกรานต์

งานลอยกระทง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลหัวดง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66170
โทรศัพท์ : 056-697-306 โทรสาร : 056-697-306
จำนวนผู้เข้าชม 814,113 เริ่มนับ 7 ก.ย. 2561
จัดทำโดย : NAXsolution.com