หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลหัวดง ร่วมจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ณ วัดหัวดง ตำบลหัวดง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

            เทศบาลตำบลหัวดง จัดสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดี ให้คงอยู่กับเยาวชนรุ่นหลัง

            นายพีระโรจน์  ภัทรประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหัวดง พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี คณะ สท. และบุคลากรของเทศบาล ร่วมกันถวายเทียนพรรษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา ที่ได้ทำในทุกปีอย่างต่อเนื่อง

            สืบเนื่องจาก ด้วยประเทศไทยมีพระพุทธศาสนาประจำชาติ และมีองค์พระมหากษัตริย์ที่ทรงศรัทธายึดมั่นในพระพุทธศาสนาทุกพระองค์ พร้อมทั้ง ทรงทำนุ บำรุงพระพุทธศาสนา และรักษาโบราณราชประเพณีครบถ้วนบริบูรณ์ ในทุกด้าน คือ ด้านศาสนบุคคล ศาสนสถาน ศาสนธรรมและศาสนพิธี โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือ วัด อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมในปัจจุบัน  และประเพณีวันเข้าพรรษา เป็นประเพณีที่คนไทยได้ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา พระภิกษุจะต้องอยู่ประจำที่วัดแห่งเดียวตลอดช่วงวันเข้าพรรษา และถือว่าเป็นกิจสำคัญที่พระภิกษุสงฆ์จะต้องกระทำเป็นประจำทุกปี ซึ่งการถวายเทียนพรรษาในวันเข้าพรรษาก็เป็นประเพณีที่ได้กระทำมาตั้งแต่สมัยโบราณกาล โดยมีความเชื่อว่าการถวายเทียนเป็นกุศลทานคือการให้ทานอย่างหนึ่ง เทียนเป็นบ่อเกิดแห่งแสงสว่าง อีกทั้งประโยชน์จากเทียนพรรษาในการให้แสงสว่าง เพื่อใช้ในการฝึกปฏิบัติศาสนกิจต่าง ๆ ดังนั้น ทางเทศบาลตำบลหัวดง ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้มีการร่วมกันประกอบกิจกรรมดังกล่าว ที่เป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้คงอยู่กับเยาวชนรุ่นหลังต่อไป


 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ก.ค. 2562 เวลา 13.03 น. โดย คุณ ปิยวดี บุญวัฒน์

ผู้เข้าชม 32 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลหัวดง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66170
โทรศัพท์ : 056-697-306 โทรสาร : 056-697-306
จำนวนผู้เข้าชม 821,168 เริ่มนับ 7 ก.ย. 2561
จัดทำโดย : NAXsolution.com