หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 
 
 


นายหิรัญ คัชมาตย์
ประธานสภา ทต.หัวดง
 


นายสวาท พูลคล้าย
รองประธานสภา ทต.หัวดง


นางวันเพ็ญ พิมลบุตร
เลขานุการสภา ทต.หัวดง
 
 


นางกรรณิการ์ ใจจำนงค์
สมาชิกสภา ทต.หัวดง


นางวรรณา อึ้งศรีวงศ์
สมาชิกสภา ทต.หัวดง


นางวิไลวรรณ วิเชียรสรรค์
สมาชิกสภา ทต.หัวดง


นายประวัติ ภัทรประสิทธิ์
สมาชิกสภา ทต.หัวดง


นายประสิทธิ์ เพ็ชรประยูร
สมาชิกสภา ทต.หัวดง


นายสมศักดิ์ หลิมผึ้ง
สมาชิกสภา ทต.หัวดง
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลหัวดง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66170
โทรศัพท์ : 056-697-306 โทรสาร : 056-697-306
จำนวนผู้เข้าชม 813,972 เริ่มนับ 7 ก.ย. 2561
จัดทำโดย : NAXsolution.com