หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.huadongphichit.go.... https://www.huadongphichit.go.... https://www.huadongphichit.go.... https://www.huadongphichit.go.... แผนผังโครงสร้างการทำงานส่วนราชการของหน่วยงาน
แสดงตำแหน่งแบ่งส่วนงานภายใน
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.huadongphichit.go.... https://www.huadongphichit.go.... https://www.huadongphichit.go.... https://www.huadongphichit.go....
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.huadongphichit.go....
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.huadongphichit.go....
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.huadongphichit.go.... https://www.facebook.com/profi... https://line.me/ti/g2/TWE6bwq8... https://www.facebook.com/profi... แผนที่ตั้งเทศบาลตำบลหัวดง
หมายเลขโทรศัพท์ 056697306
ที่อยู่สำนักงาน
E-mail
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.ocsc.go.th/sites/d... http://regu.tu.ac.th/quesdata/... http://www.lp-pao.go.th/Plan/i... https://www.ipthailand.go.th/i... https://ddc.moph.go.th/uploads... https://www.kalasin-pao.go.th/... https://www.natai.go.th/datace... https://op.coj.go.th/th/file/g... http://www.dla.go.th/work/mixl... http://www.oic.go.th/FILEWEB/C...
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.huadongphichit.go.... https://www.facebook.com/profi...
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.huadongphichit.go.... https://www.huadongphichit.go.... https://line.me/ti/g2/TWE6bwq8... https://www.huadongphichit.go....
o9 Social Network https://www.facebook.com/profi... https://lin.ee/ZeCkrMK https://www.facebook.com/profi...
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.huadongphichit.go....
 
  (1)     2      3      4      5