หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 

 
 
 
 
พจ0023.3-ว3726 โครงการอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2561  [ 22 ต.ค. 2562 ]    
 
พจ0023.3-ว3724 ขอเชิญประชุมเพื่อชี้แจงและให้ข้อมูลแก่คณะทำงานกลั่นกรองผลการประเมินผู้บริหารท้องถิ่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบการประเมินที่ 2 1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562  [ 22 ต.ค. 2562 ]    
 
พจ0023.3-ว3693 ขอความร่วมมือจัดทำโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562  [ 22 ต.ค. 2562 ]    
 
พจ0023.3-ว3727 เเนวทางการสำรวจความต้องการใช้พื้นที่ป่าไม้เพื่อบริหารเเละจัดการขยะมูลฝอย  [ 22 ต.ค. 2562 ]    
 
พจ0023.5-ว3720 โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เเละสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563  [ 22 ต.ค. 2562 ]    
 
พจ0023.1-ว3713 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Local Personnel Administration รุ่นที่ 10-16  [ 22 ต.ค. 2562 ]    
 
พจ0023.3-ว3706 เเนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  [ 21 ต.ค. 2562 ]    
 
พจ0023.3-ว3705 การเตรียมความพร้อมจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 21 ต.ค. 2562 ]    
 
พจ 0023.2/ว3703 แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  [ 21 ต.ค. 2562 ]    
 
พจ0023.2/ว3704 แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น รอบเมษายน 2561  [ 21 ต.ค. 2562 ]    
 
พจ0023.3-12969 ขอให้ชี้เเจง กรณีส่งโครงการประเพณีก่อเจดีย์ข้าวเปลือก องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทราย  [ 21 ต.ค. 2562 ]    
 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  [ 19 ต.ค. 2562 ]    
 
พจ 0023.4-ว707 ขอความร่วมมือตรวจสอบทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา  [ 18 ต.ค. 2562 ]    
 
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาล ปลัดเทศบาล ใน ก.ท.จ.พิจิตร แทนตำแหน่งที่ว่าง  [ 18 ต.ค. 2562 ]    
 
พจ0023.3-ว3693 ขอความร่วมมือจัดทำโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562  [ 18 ต.ค. 2562 ]    
 
พจ0023.3-ว3685 ซักซ้อมแนวทางการบันทึกข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-Plan  [ 18 ต.ค. 2562 ]    
 
พจ0023.5/ว 708 แจ้งซ้อมควาเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานรัฐฯ  [ 18 ต.ค. 2562 ]    
 
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะที่ 2  [ 18 ต.ค. 2562 ]    
 
พจ0023.3-ว3680 โครงการ เเบบบ้านสานฝันของขวัญปีใหม่ ปี 2562  [ 18 ต.ค. 2562 ]    
 
พจ0023.5/ว 3678 การอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่ยมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายฯปี 61-62  [ 18 ต.ค. 2562 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 733
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลหัวดง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66170
โทรศัพท์ : 056-697-306 โทรสาร : 056-697-306
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลหัวดง
จำนวนผู้เข้าชม 989,178 เริ่มนับ 7 ก.ย. 2561 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10