หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 

 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง Para Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.๒๘-๐๐๑ สายสี่แยกโรงเรียนบ้านหัวดง-สถานีรถไฟหัวดง หมู่ที่ ๑ บ้านหัวดง ตำบลหัวดง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2 เม.ย. 2563 ]ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มี.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มี.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มี.ค. 2563 ]ซื้อชุดคลุมฉึดฆ่าเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2563 ]ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 มี.ค. 2563 ]จ้างบุคคลภายนอกเข้าทำงานดูแลรักษาสวนสาธารณะเทศบาลตำบลหัวดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มี.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุอปุกรณืตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2563 ]จ้างประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2563 ]จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มี.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มี.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มี.ค. 2563 ]จ้างทำความสะอาดผ้าม่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มี.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2563 ]จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า ๘๑-๐๔๒๐ พิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มี.ค. 2563 ]